O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Szkoła przeprasza ucznia za naruszenie dóbr osobistych

2017-12-14 Szkoła przeprasza ucznia za naruszenie dóbr osobistych

„Przepraszamy (...) za to, że w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, gdy był uczniem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie, na terenie szkoły dopuszczano się naruszenia dóbr osobistych Jakuba Lendziona z powodu jego orientacji homoseksualnej, a mianowicie jego integralności cielesnej, godności, czci. Władze Szkoły” - taki komunikat zamieszczono na stronie szkoły na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego z połowy listopada br. Paweł Knut, pełnomocnik skarżącego szkołę Jakuba Lendziona, adwokat z Kampanii Przeciw Homofobii powiedział, że SA podtrzymał wyrok pierwszej instancji zobowiązujący szkołę do opublikowania oficjalnych przeprosin na swojej stronie internetowej. Jego klient w trakcie nauki w ZSGH spotykał się z atakami werbalnymi i fizycznymi ze strony innych uczniów szkoły ze względu na swoją orientację seksualną. Zaznaczył, że jego klient informował o atakach zarówno nauczycieli, jak i kadrę administracyjną. „Szkoła miała świadomość tego, co się dzieje, natomiast nie podjęła żadnych efektywnych działań. Żadna z tych osób nie dostała uwagi, czy chociażby żaden nie został zobowiązany do tego, żeby jego rodzic przyszedł na rozmowę" – powiedział adwokat. Jego zdaniem wyrok ma bezprecedensowy charakter. „Do tej pory różne organizacje pozarządowe miały problem z tym, jak można skutecznie walczyć z homofobią w szkołach, a w szczególności, czy są jakieś narzędzia prawne mogące skłonić szkoły do efektywnego dbania o bezpieczeństwo uczniów. Okazuje się, że zwykłe powództwo o naruszenie dóbr osobistych również może być takim skutecznym narzędziem” - dodał.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola