O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji

2018-11-22  Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała 20 listopada br. wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która zlikwiduje obowiązek przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli. Chodzi o uchylenie z ustawy Karta Nauczyciela przepisów dotyczących szkolnych regulaminów oceniania, czyli ustepów 14-18 dotyczących ustalania przez dyrektorów szkół i organów sprawujących nadzór pedagogiczny regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Nauczyciel będzie nadal oceniany, ale jedynie na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu. Wprowadzona zmiana to efekt nacisku ZNP na MEN i porozumienia, do jakiego doszło w ubiegłym tygodniu. Związek od wielu miesięcy naciskał na rewizję nowego systemu oceniania obowiązującego od 1 września 2018 r. Wykorzystał do tego przygotowaną przez MEN nowelizację ustawy - Prawo oświatowe.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola