O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Termin ogłoszenia wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych zbliża się wielkimi krokami

2011-06-15 Termin ogłoszenia wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych zbliża się wielkimi krokami

Przypomnijmy: Egzamin gimnazjalny 2011 odbył się pomiędzy 12 a 14 kwietnia 2011. Gimnazjaliści pisali testy: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i językowy. Do testów przystąpiło blisko 430 tysięcy uczniów III klas, z około 7 tysięcy gimnazjów. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Natomiast do majowej matury 2011 przystąpiło prawie 400 tysięcy abiturientów szkół ponadgimnazjalnych. Obowiązkowo musieli zdawać pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego oraz ustny z polskiego i języka obcego. Maturzyści, którzy chcieli mieć większe szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów mogli także przystąpić do - maksymalnie sześciu - egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów.
 

Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na wyniki. Dla wielu gimnazjalistów, ilość punktów uzyskanych z każdej części egzaminu (maksymalnie 50), to przepustka do wymarzonego liceum lub technikum. Dla maturzystów taką przepustką na wymarzone studia, będą zdobyte – nie punkty a procenty ….. minimum 30%.

Zaświadczenia o rezultatach egzaminów gimnazjalnych trafią do szkół 15 czerwca 2011, czyli na sześć dni przed zakończeniem roku szkolnego. Natomiast z Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie harmonogramu egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, że przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości do szkół nastąpi 30 czerwca 2011r.
 

Źródło: informacja własna
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola