O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Terminy ferii zimowych 2021r

2019-04-04 Terminy ferii zimowych 2021r

Minister edukacji ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty. Ogłoszenie to następuje nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie. Umożliwia to szkołom właściwe zaplanowanie organizacji każdego roku szkolnego. MEN zdecydowało, że ferie odbędą się w następującym porządku:

  • 18-31 stycznia 2021 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)
  • 25 stycznia - 7 lutego 2021 r. (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)
  • 1 lutego - 14 lutego 2021 r. (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)
  • 15-28 lutego 2021 r. (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

Terminy ferii “przydzielane” są poszczególnym województwom rotacyjnie, tzn. grupa województw, która miała ferie w ostatnim terminie, w kolejnym roku szkolnym ma je w pierwszym terminie itd. (z wyjątkiem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w których ferie zaczynają się od lat w trzecim tygodniu stycznia).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola