O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Uczniowie klas I-III przyjdą do szkoły

2020-05-21 Uczniowie klas I-III przyjdą do szkoły

Od 25 maja br. do szkół mogą przychodzić dzieci z etapu edukacji wczesnoszkolnej, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z zajęć wychowawczo-edukacyjnych z elementami zajęć edukacyjnych. Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej opublikowali wytyczne dla edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych. Dzięki nim wiadomo, że w jednej grupie uczniów nie może przebrać więcej niż 12 dzieci. Do grupy przyporządkowani mają być ci sami nauczyciele. Jedna grupa powinna zaś przebywać w jednej sali. W niej minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (ucznia lub nauczyciela). Z sali, w której organizowane będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, trzeba usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Z kolei przybory do ćwiczeń, takie jak piłki, czy skakanki – o ile są wykorzystywane podczas zajęć – trzeba za każdym razem bardzo dokładnie czyścić. Sama sala zajęć ma być wietrzona nie mniej niż raz na godzinę – w razie potrzeby także w trakcie lekcji. Podczas zajęć musi być przestrzegana zasada dotycząca odpowiedniej odległości między uczniami. Ma ona wynieść co najmniej 1,5 m. Czyli w jednej ławce szkolnej tym samym m może zasiadać jeden uczeń. Na ławce mogą znajdować się przybory i podręczniki ucznia, może też je trzymać w tornistrze lub, jeżeli jest taka możliwość – w szkolnej szafce. Nie będzie wolno jednak wymieniać się między uczniami przyborami szkolnymi. Osobne wytyczne są dla rodziców odprowadzających swoje pociechy na takie zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze. Przede wszystkim muszą zachować dystans co najmniej 2 m od pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli. Dalej: mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru. Bezwzględnie przy takiej okazji trzeba używać zarówno maseczki na usta i nos, jak i rękawiczek jednorazowych.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola