O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN o tworzeniu rad rodziców

2020-12-03 Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN o tworzeniu rad rodziców

W Dzienniku Ustaw z 2 grudnia br. – pozycja 2143 – ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Wymieniono w nim 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, w których nie tworzy się rad rodziców. Są to: szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne, szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, szkolne schroniska młodzieżowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy i domy wczasów dziecięcych oraz biblioteki pedagogiczne. W pozostałych placówkach - poza wskazanymi w rozporządzeniu – utworzenie rad rodziców jest obowiązkowe. Tekst jednolity aktu prawnego to tekst uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. Jego publikacja ma ułatwić posługiwania się tekstem wtedy, kiedy akt był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola