O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

V Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów I Psychologów Szkolnych

2011-09-19 V Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów I Psychologów Szkolnych

Serdecznie zapraszamy na V OGÓLNOPOLSKI KONGRES DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem konkretnych metod”.

 

Warszawa, 21.10.2011 r., godz. 10:00-18:00

Organizator: Redakcja czasopisma Głos Pedagogiczny

Podczas kongresu wystąpią wybitni psycholodzy oraz praktycy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą ze SPE, m.in.:

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – psycholog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Psychologii. Autorka licznych publikacji, m.in. napisanej wspólnie z prof. M. Ledzińską „Jak się uczyć?”. Redaktor naczelna czasopisma „Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo”.
 • prof. dr hab. Maria Ledzińska – psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Autorka licznych publikacji, m. in. napisanej wraz z prof. E. Czerniawską książki „Jak się uczyć?”.
 • Łukasz Ługowski – dyrektor gimnazjum i liceum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "KĄT" w Warszawie przeznaczonych dla młodzieży niedostosowanej społecznie, z zaburzeniami zachowania w stopniu utrudniającym realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy
 • Piotr Wiliński - pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki oraz na kierunkach nauczycielskich na UAM w Poznaniu oraz GWSH-M Milenium w Gnieźnie.
 • Aldona Rożnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu, uczestniczącej w projekcie pilotażowym „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w roku szkolnym 2010/2011.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie:

 • Podczas kongresu pokażemy na przykładach jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych oraz ze szczególnych uzdolnień.
 • Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów z gotową dokumentacją na potrzeby Zespołu oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Możliwość konsultacji ze specjalistami kwestii wzbudzających najwięcej wątpliwości w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Okazja do zdobycia cennych nagród rzeczowych i książkowych w czasie trwania kongresu
   

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: www.kongres-pedagogow.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola