O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Ważne dla szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

2017-10-12 Ważne dla szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

MEN przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Regulacje mają charakter porządkowy i nie wpłyną na dotychczasową działalność – dostosują jedynie przepisy do nowego systemu szkolnictwa. Większy nacisk działania profilaktyczne kłaść mają na informowanie o szkodliwości używania dopalaczy – eksperymentowanie lub problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych i rozwojowych oraz powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a nawet życia – podkreśla resort edukacji w uzasadnieniu.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola