O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wojewódzkie konferencje na temat uczniów ze SPE

2017-11-23 Wojewódzkie konferencje na temat uczniów ze SPE

Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w MEN uczestniczył 20 listopada w pierwszej z cyklu konferencji wojewódzkich pn. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Zorganizował ją Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z ministerstwem edukacji. Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak m.in. rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Omówiono również zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaprezentowano dobre praktyki dotyczące współpracy placówki doskonalenia nauczycieli ze szkołami. W konferencji udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. Konferencje odbędą się również w pozostałych województwach. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej MEN.

 

Źródło:www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola