O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Wsparcie nauczycieli w zdalnym nauczaniu…

2020-09-17 Wsparcie nauczycieli w zdalnym nauczaniu…

Ośrodek Rozwoju Edukacji – przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji - będzie realizatorem unijnego grantu „Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających” Grant przeznaczony na ten cel wynosi 50 mln zł i skierowany jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. To za pośrednictwem tych placówek nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach otrzymają wsparcie. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów grantowych zorganizowanych w terminie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r., w procedurze konkursu otwartego, aż do wyczerpania środków na poszczególne kategorie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji Źródło:

www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola