O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wyniki matur i odwołania maturzystów

2018-09-13 Wyniki matur i odwołania maturzystów

Ogłoszone 11 września br. statystyki tegorocznej matury uwzględniają wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników - 79 proc. Według danych, jakie zaprezentował dyrektor CKE, egzamin pisemny:

  • z języka polskiego zdało 98 proc. tegorocznych maturzystów, w liceach - 98 proc., w technikach - 97 proc.
  • z matematyki - 88 proc., w liceach 91 proc., a w technikach - 82 proc.
  • z jęz. angielskiego - 96 proc., liceach 97 proc., a w technikach - 95 proc.
  • z jęz. francuskiego zdało 99 proc., w liceach - 100 proc., w technikach - 75 proc.
  • z jęz. hiszpańskiego - 97 proc., w liceach - 98 proc., w technikach - 68 proc.
  • z jęz. niemieckiego - 95 proc., w liceach - 96 proc., w technikach - 93 proc.
  • z jęz. rosyjskiego - 94 proc., w liceach - 95 proc., w technikach - 92 proc.
  • z jęz. włoskiego - 99 proc., w liceach - 99 proc., w technikach - 100 proc.
  • z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich.

Z informacji CKE wynika także, że do 13 sierpnia br. do okręgowych komisji wpłynęło 19,1 tys. wniosków o wgląd do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej dotyczyło prac z biologii na poziomie rozszerzonym – 5,5 tys., chemii na poziomie rozszerzonym – 4,9 tys. i matematyki na poziomie podstawowym – niemal 3 tys. Najwięcej wniosków złożono w OKE w Krakowie - 4,3 tys., OKE w Poznaniu - 2,7 tys. i OKE w Warszawie - 2,6 tys. Po wglądzie zdający złożyli wnioski o weryfikację prawie 4,9 tys. arkuszy. Tak samo jak w przypadku wniosków o wgląd najwięcej wniosków o weryfikację sumy punktów uzyskanych z egzaminu dotyczyło biologii na poziomie rozszerzonym (2,1 tys.), chemii na poziomie rozszerzonym (677), matematyki na poziomie podstawowym (573). W wyniku weryfikacji w przypadku 1,5 tys. arkuszy egzaminacyjnych podwyższono liczbę punktów przyznanych przez egzaminatora sprawdzającego pracę. Najwięcej rozstrzygnięć pozytywnych dla uczniów dotyczyło egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym (724), chemii na poziomie rozszerzonym (237) i języka polskiego na poziomie podstawowym (134). Jeżeli maturzysta nadal kwestionował wynik matury, mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Do 13 sierpnia br. wpłynęły odwołania dotyczące oceny 1311 zadań egzaminacyjnych, w tym: 998 z biologii na poziomie rozszerzonym, 112 z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 88 z chemii na poziomie rozszerzonym. Do 13 sierpnia KAE podjęło rozstrzygnięcie w odniesieniu do 838 zadań, uznając argumentację zdających i podwyższając wynik w przypadku oceny 23 zadań, natomiast utrzymując rozstrzygnięcie dyrektora OKE w przypadku 815 zadań. Kolejne dane CKE otrzyma od OKE w listopadzie.

 

Źródło: www.cke.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola