O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wyniki matury 2018

2018-07-05 Wyniki matury 2018

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Maturę zdało 79,7 proc. absolwentów (197 tys.osób), którzy skończyli licea (85,3 proc.) i technika w 2018 r. (69,6 proc.) - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szansę na poprawę wyniku ma 14,8 proc. absolwentów. Egzamin będą zdawać w sierpniu.

Egzaminy z:

  • języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów - średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych - 55 proc.
  • matematyki zdało natomiast 87 proc. maturzystów (średni wynik to 61 proc. na poziomie podstawowym, 37 na rozszerzonym).
  • języka angielskiego - zdało go 97 proc. abiturientów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 78 proc., na rozszerzonym - 63 proc.).
  • języka francuskiego zdało 99 proc. abiturientów, z hiszpańskiego – 97 proc., niemieckiego – 95 proc., rosyjskiego – 95 proc., włoskiego – 99 proc.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

 

Źródło: www.cke.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola