O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca

2019-06-06 Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca

MEN poinformowało w środę 5 czerwca, że nowy minister podpisze po niedzieli nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zajęcia w szkołach zakończą się w środę 19 czerwca. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, umożliwiającej zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wcześniej – 19 czerwca, czyli w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, został 21 maja skierowany do konsultacji publicznych. W projekcie rozporządzenia zaproponowano dodanie do obowiązujących przepisów dwóch nowych zapisów. Pierwszy z nich brzmi:, „Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy”. Drugi z nowych zapisów odwołuje się do pierwszego: „ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w paragraf 2 ust. 1 zdanie trzecie – w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, i kończą się z dniem 31 sierpnia”.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola