O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Zamknięte przedszkola i szkoły

2020-03-12 Zamknięte przedszkola i szkoły

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całej Polski zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;   
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; 
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Powyższa decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, gdyż obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. W wydanym dziś komunikacie MEN zwróciło się też do dyrektorów, by jedynie w dniach 12 i 13 marca zorganizowali w swoich placówkach zajęcia opiekuńcze. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola