O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Zapowiedź programu Lekcja: Enter

2019-09-12 Zapowiedź programu Lekcja: Enter

Celem projektu „Lekcja: Enter” - zapowiedzianego na konferencji 9 września br. w szczecinie przez MEN we współpracy z Fundacją Orange - jest przeszkolenie w ciągu czterech najbliższych lat ponad 75 tys. nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami, przygotowanie ich do korzystania z różnego rodzaju e-zasobów, w tym tych dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. W szkoleniach – obejmujących 40 godzin, w tym 32 godziny stacjonarne i 8 godzin on-line - weźmie udział po 15 proc. nauczycieli z każdego województwa. Nauczyciele każdego etapu edukacji, uczący różnych przedmiotów będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej do wymiany wiedzy, skorzystają z webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych. W szkolenia zaangażowana będzie także kadra kierownicza szkół. O granty na ich przeprowadzanie mogą ubiegać się instytucje i organizacje z całej Polski (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum), jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli. Przez 4 lata Fundacja Orange przekaże około 100 grantów o wysokości do 450 000 złotych. Projekty merytoryczne będą musiały być zrealizowane w 18 miesięcy. Dofinansowanie na realizację projektów zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola