O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2018-12-28 Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by MEN opracował programy zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chce też, by MEN przygotował plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami, opracowywanie planów wynikowych pracy dydaktycznej w poszczególnych oddziałach. Efektem są słowa minister edukacji zawarte w liście do nauczycieli: Wspólnie ze związkami zawodowymi przyglądamy się, jak są realizowane przepisy o czasie pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych. Ponieważ docierają do mnie głosy o nieprawidłowościach, dlatego pojęłam decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie. W związku z tym zwiększę w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora, aby wzmocnić finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania ucznia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola