O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Zawody przyszłości szkolnictwa branżowego

2020-01-30 Zawody przyszłości szkolnictwa branżowego

MEN ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach. Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. W wykazach dla poszczególnych województw liczba zawodów jest zróżnicowana od 72 (woj. Kujawsko-pomorskie) do 92 (woj. dolnośląskie). Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało taką w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny na dole strony: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola