O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

2019-11-28 Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji jego realizacji. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r., a organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola