O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Znamy terminy egzaminów zewnętrznych 2020

2019-08-08 Znamy terminy egzaminów zewnętrznych 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

  • z języka polskiego (w terminie głównym) 15 kwietnia 2020 o godz. 9.00
  • z matematyki 16 kwietnia o godz. 9.00
  • z języka obcego – 17 kwietnia, także o godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny (w terminie głównym) organizowany w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym odbędzie się:

  • część humanistyczna – 8 stycznia 2020 r. (środa), z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  • część matematyczno-przyrodnicza – 9 stycznia 2020 r. (czwartek), z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00, z zakresu matematyki – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 10stycznia 2020r. (piątek), na poziomie podstawowym godz. 9:00 a na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

Egzaminy maturalne (w głównych terminach) rozpoczną się 4 maja i potrwają do 22 maja. I tak, w poniedziałek 4 maja odbędzie się egzamin ustny z języka polskiego (poziom podstawowy, a następnie poziom rozszerzony), we wtorek 5 maja – z matematyki (poz. podstawowy) oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej (poziomy podstawowy i rozszerzony), a w środę 6 maja maturzyści będą zdawać egzamin z języka angielskiego (poziomy podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny).

 

Źródło: www.cke.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola