O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli

2018-12-06 Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z podpisaną 30 listopada br. przez prezydenta A. Dudę nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, z Karty Nauczyciela zostaną wyrzucone ustępy 14-18 w artykule 6a. W dużym skrócie - to rozwiązania dotyczące tworzenia przez dyrektorów regulaminów oceniania nauczycieli w poszczególnych placówkach oraz regulaminów oceniania dyrektorów, które powinni przygotować kuratorzy. Od 1 stycznia 2019 r. regulaminy mają zniknąć ze szkolnej rzeczywistości. Zgodnie z ministerialnym projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, kryteria się nie zmienią. Nadal stażyści muszą spełnić 9 kryteriów, kontraktowi - 14, mianowani - 19, dyplomowani - 23. Nowelizacja tego dokumentu zakłada jedynie wykreślenie z paragrafu 6 zdania mówiącego, iż ocenę pracy nauczyciela ustala się z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminach. Od 1 stycznia 2019 - jak mówi projekt nowelizacji – ocenę pracy ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego. Poziom spełniania każdego kryterium zostanie oceniony w skali od 0 do 3 punktów. A dyrektor wystawi ją w oparciu o algorytm, w którym zsumuje liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, i tak uzyskany wynik podzieli przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela i potem pomnoży przez 100 proc. Jeżeli uzyskany wynik wyniesie 95 proc. i powyżej - nauczyciel otrzyma ocenę wyróżniającą, jeżeli 80 proc. i powyżej - ocenę bardzo dobrą, 55 proc. i powyżej - ocenę dobrą, a poniżej 55 proc. - ocenę negatywną. Jak wynika z projektu, w trakcie oceny nauczyciel dyplomowany będzie mógł zdobyć maksymalnie 69 punktów, mianowany – 57, kontraktowy – 43, a stażysta – 27 punktów.

 

Źródło: www. men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola