O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Harmonogram pracy zespołu od roku 2011

Podgląd dokumentu:

Autor: Piotr Wiliński

 

Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana jest w cyklu dwuletnim. Prezentowane harmonogramy pracy zespołu, tworzonego przez dyrektora dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniają wszystkie typy placówek oświatowych zgodnie z terminarzem wdrażania zmian określonych pakietem rozporządzeń z dnia 17 listopada 2010 r.

 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola