O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (2)

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wstępnego rozpoznania nauczycieli zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Prezentowany przykład KIPU może pomóc w jego opracowaniu dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola