O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Karta Indywidualnych Potrzeb Uczniów z komentarzem

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Wzory KIPU, opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomogą usprawnić procedurę planowania i koordynowania tej pomocy.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola