O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczennicy, u której stwierdzono dysleksję rozwojową – dysortografię i dla której opracowano Plan Działań Wspierających

Podgląd dokumentu:

Autor: Jacek Stec

 

Prezentowany przykład wskazuje jak można dokonać oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z rozpoznaną dysleksją rozwojową.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola