O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Pismo informujące dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Podgląd dokumentu:

Autor: Piotr Wiliński

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi, który nie posiada opinii lub orzeczenia poradni, także na podstawie informacji o potrzebie takiej pomocy, przekazanej dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki. Wzór pisma nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty informującego dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną usprawni procedurę udzielania uczniowi tej pomocy na każdym etapie edukacyjnym.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola