O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Plan Działań Wspierających dla dzieci 5-6-letnich

Podgląd dokumentu:

Autor: Wiesława Mądrowska

 

Dla każdego przedszkolaka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczna na podstawie wstępnego rozpoznania nauczycieli Zespół opracowuje Plan Działań Wspierających. Prezentowany przykłady PDW może być przydatny przy konstruowaniu takiego dokumentu dla dzieci 5-6 letnich z zaburzonym słuchem fonematycznym i koordynacją wzrokowo-ruchową.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola