O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Plan działań wspierających przygotowany dla ucznia bądź grupy uczniów

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Zespół, na podstawie form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowuje dla ucznia – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Plan Działań Wspierających. Prezentowane wzory mogą być wykorzystane przy konstruowaniu PDW zarówno dla konkretnego ucznia, jak i grupy uczniów o jednorodnych potrzebach rozwojowo-edukacyjnych.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola