O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Plan działań wspierających ucznia z zaburzeniami mowy

Podgląd dokumentu:

Autor: Beata Madziara i Dorota Kwiatkowska

 

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie wstępnego rozpoznania nauczycieli zespół opracowuje Plan Działań Wspierających. Prezentowany przykłady PDW może być przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej na etapie edukacji przedszkolnej i w klasach I–III szkoły podstawowej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola