O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wskazówki do podsumowania pracy zespołu ds. SPE

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Każdy zespół musi dokonać oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, czyli danej formy pomocy - po zakończeniu jej udzielania. Proponowane wskazówki pozwolą rzetelnie podsumować pracę zespołu w kontekście takiej oceny.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola