O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dekalog Nauczycilea - Rewalidatora - Terapeuty ucznia ze spektrum autyzmu

Autor:

 

 Prezentowany Dekalog systematyzuje obowiązki i powinności nauczyciela pracującego z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola