O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Analiza dokumentów - Mocne i słabe strony rozwoju dziecka o SPE i jego osiągnięć edukacyjnych

Podgląd dokumentu:

Autor: Piotr Wiliński

 

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Prezentowany arkusz umożliwi określenie mocnych i słabych stron ucznia na podstawie analizy dokumentów.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola