O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Arkusz diagnostyczny wybranych wskaźników uzdolnień artystycznych

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowany arkusz systematyzuje obserwację ucznia szczególnie uzdolnionego w dziedzinie artystycznej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola