O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Arkusz obserwacji dziecka z trudnościami w nauce

Podgląd dokumentu:

Autor: praca zbiorowa

 

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowany arkusz obserwacji dziecka z trudnościami w nauce.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola