O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Diagnoza wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są corocznie dokonywać diagnozy wychowawczo-profilaktycznej. Oto przykłady ankiet sondażowych adresowanych do całej szkolnej społeczności.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola