O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Karta wstępnej diagnozy logopedycznej

Podgląd dokumentu:

Autor: Beata Madziara i Dorota Kwiatkowska

 

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania – we współpracy ze specjalistami – obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowana karta wstępnej diagnozy logopedycznej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola