O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ankieta dla rodziców na temat ucznia

Podgląd dokumentu:

Autor: praca zbiorowa

 

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowana ankieta usprawni zbieranie podstawowych informacji na temat sytuacji rodzinno-bytowej dziecka, jego rozwoju, stanu zdrowia, zainteresowań oraz potencjalnych trudności na etapie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola