O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Wywiad z rodzicami

Podgląd dokumentu:

Autor: praca zbiorowa

 

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowany wzór wywiadu usprawni zbieranie podstawowych informacji na temat sytuacji rodzinno-bytowej dziecka, jego rozwoju, stanu zdrowia, zainteresowań oraz potencjalnych trudności na etapie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola