O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Arkusz obserwacyjny ucznia klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

 

 

Obowiązkiem nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej jest prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Prezentowany arkusz służy notowaniu danych z obserwacji dokonywanej sukcesywnie.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola