O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Karta obserwacji - przykład

Podgląd dokumentu:

Autor: Adriana Urbanowicz

 

Podstawą udzielania dziecku przedszkolnemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest prawidłowa diagnoza jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych. Proponowana karta obserwacji pozwala nauczycielom dokonać wstępnego ich rozpoznania.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola