O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ankieta dla nauczyciela prowadzącego indywidualne/grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie nauczycieli, którzy pracowali z uczniem w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prezentowana ankieta pozwala zebrać opinię nauczyciela prowadzącego indywidualne bądź grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola