O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ankieta dla ucznia uczęszczającego na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do tych, którzy brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola