O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ankieta oceniająca zajęcia terapeutyczne

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do dzieci klas I-III szkoły podstawowej, uczęszczających na zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola