O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Wywiad z nauczycielem/wychowawcą

Podgląd dokumentu:

Autor: Barbara Stolarek

 

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie nauczycieli, którzy tę pomoc planowali i realizowali. Prezentowany kwestionariusz wywiadu pozwala zebrać takie informacje od wychowawców poszczególnych klas.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola