O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla którego opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Podgląd dokumentu:

Autor: Jacek Stec

 

Prezentowany przykład wskazuje jak można dokonać oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola