O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym ..../.... (przykładowy arkusz zbiorczy)

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Na użytek ewaluacji wewnętrznej, pełnionej w przedszkolu/szkole/placówce w ramach nadzoru pedagogicznego, proponujemy arkusz, obejmujący całokształt pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom w danym roku szkolnym. Prezentowany wzór może także pełnić rolę sprawozdania.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola