O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym ..../....: Sprawozdanie nauczyciela

Autor:

 

Nauczyciele przedmiotowi oraz specjaliści szkolni mieli min. obowiązek rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, dostosowywania wymagań edukacyjnych wobec każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, stosowania indywidualizacji w trakcie bieżącej pracy z nim oraz udzielania tejże pomocy w formie porad i konsultacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych. Oto wzory sprawozdań przydatne w podsumowaniu roku szkolnego ..../..... 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola