O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Sprawozdanie z pracy w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej za rok szkolny ..../....

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Kończy się rok szkolny 2012/2013. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania sprawozdania ze swojej pracy. Niniejszy wzór dotyczy oddziaływań realizowanych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola