O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Podgląd dokumentu:

Autor: Piotr Wiliński i A. Werlichowicz-Perz

 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Prezentowany arkusz umożliwia zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej oceny.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola