O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (1)

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola