O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na rok szkolny .../.... oraz ..../....

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Prezentowany IPET może być wykorzystany dla ucznia z niepełnosprawnością słuchową na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola